ขณะนี้ทางร้านยังไม่เปิดจำหน่ายสินค้านะครับ ขออภัยในความไม่สะดวก

-ทางบริษัทสามารถทำการยกเลิกรายการขายได้หากข้อมูลที่แจ้งไว้ผิดพลาด ขออภัยในความไม่สะดวก

น้ำมันอเนกประสงค์ WD40 ขนาดบรรจุ 191 มิลลิลิตร
130.00 บาท
115.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

น้ำมันอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 191 มิลลิลิตร เป็นขนาดที่เหมาะสำหรับมีติดไว้ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้งานในยามฉุกเฉิน เช่น เปลี่ยนยางอะไหล่, ไล่ความชื้นหัวเทียน, ขจัดคราบมูลนกหรือยางมะตอย, ทำความะอาดคราบกรดเกลือบนขั้วแบตเตอรี่ ฯลฯ